Điều kiện và thủ tục xin cấp sổ đỏ khi mua bán bằng giấy viết tay

Điều kiện và thủ tục xin cấp sổ đỏ khi mua bán bằng giấy viết tay

Thứ 5, ngày 26/08/2021 13:02

Điều kiện và thủ tục xin cấp sổ đỏ bằng giấy tờ viết tay thực hiện ra sao? Đây là vấn đề được nhiều người mua đất bằng giấy viết tay quan tâm hiện nay.

Nếu bạn là một trong những số đó đừng vội bỏ qua thông tin được gợi mở ở nội dung bài viết dưới đây.

Mua bán bất bằng giấy tờ viết tay pháp luật công nhận không?

Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự được hiểu là hợp đồng hay hành vi đơn phương làm phát sinh, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Giấy chuyển nhượng viết tay

Mua đất bằng giấy tờ được xem là giao dịch dân sự, bởi hành vi thỏa thuận của các bên làm phát sinh quyền, nghĩa vụ bị ràng buộc bởi sự điều chỉnh pháp luật.

Vì vậy để giao dịch mua bán đất có hiệu lực cần đáp ứng những điều kiện tại Điều 117, 119, Bộ luật dân sự 2015; Khoản 3, Điều 167, Luật Đất đai 2013.

Trong đó, hình thức hợp đồng mua bán đất phải tuân thủ quy định của pháp luật, thể hiện dưới hình thức văn bản, có công chứng và chứng thực.

Pháp luật không quy định rõ về việc lập văn bản cho các hợp đồng này máy đánh hay viết tay hay tuân thủ hay mẫu quy định. Nhà nước pháp luật chỉ quan tâm đến hợp đồng có được công chứng để xác định hiệu lực pháp luật của giấy tờ mua đất. 

Điều kiện cấp sổ đỏ khi mua bán đất bằng giấy tờ viết tay

Pháp luật vẫn công nhận giá trị pháp lý của mua bán đất bằng giấy tờ viết tay và không có sự phân biệt trong việc máy đánh hay viết tay. Vì vậy, các quyền và nghĩa vụ của hai bên mua bán bằng giấy viết tay hay đánh máy giống nhau. 

Người mua bán đất bằng giấy tờ viết tay được cấp sổ đỏ khi bảo đảm những điều kiện sau:

- Thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Điều 99, Luật đất đai 2013.

- Có loại giấy tờ quy định Điều 100 hay không có giấy tờ tại Điều 101, Luật đất đai 2013.

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục xin cấp sổ đỏ khi mua bán bằng giấy tờ viết tay

Dưới đây là trình tự xin cấp sổ đỏ khi mua bán bằng giấy viết tay:

Hồ sơ và các giấy tờ cần có

Điều 8, Thông tư 24/2014 khi xin cấp sổ đỏ lần đầu cần có các loại giấy tờ sau:

Mẫu đơn đăng ký theo 04/ĐK

- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền theo mẫu 04/ĐK.

- Một trong những loại giấy tờ khác  quy định tại Điều 100, Luật đất đai 2013 và Điều 18, nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 16, 17 Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-Cp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, những loại phí, giấy tờ liên quan đến miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đất đai, tài sản gắn liền.

Trình tự để xin cấp sổ đỏ

Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu gồm những bước sau:

- Bước 1: Nộp hồ sơ gồm các loại giấy tờ được liệt kê phần trên cho cơ quan nhà nước có quyền.

- Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Bước 3: Người xin cấp sổ đỏ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Bước 4: Nhận sổ đỏ sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ?

Điều 37, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung khoản 23, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP theo đó cơ quan quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ bao gồm:

- Địa phương thành lập văn phòng đăng ký đất đai, sở tài nguyên và môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trường hợp đổi mới, cấp lại, cấp đổi.

- Địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai, sở tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận cho đất của tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài,…

Theo Luatlongphan.vn

bài liên quan